Cursussen

Home

Kennisgebieden

Diensten:
   Advies
   Ontwerp
   Opleiding

Cursussen
Courses

Adres

Route

Presentaties

TeTech biedt naast klantspecifieke Opleidingstrajecten een aantal zeer gunstig geprijsde korte cursussen op het gebied van Communication Systems Engineering en Analoog Ontwerp. Hierbij vormt begrip de rode draad. De meeste korte cursussen zijn voorzien van Nederlandstalig cursusmateriaal. Zij worden in-house gegeven. Indien gewenst kan in overleg een alternatieve locatie gekozen worden.

Er zijn raakvlakken tussen de diverse cursussen. Wenst u een cursus welke onderdelen bevat uit verschillende cursussen? Bij TeTech bent u aan het goede adres! TeTech maakt voor u dan een "custom" cursus voor een nagenoeg "standaard" prijs. Onderstaande cursussen zijn beschikbaar.

Per 1 januari 2011 is voor de meeste cursussen een (vrijwillige) intake toets beschikbaar. Dit geeft de student en docent inzicht in parate kennis. Een cursus of opleidingstraject kan daardoor optimaal aansluiten op reeds aanwezige kennis.
Zoekt u privéles of bijles? Ga dan naar TeTech Privéles.

Spoelen en Transformatoren
In veel elektronische apparatuur bevinden zich spoelen en transformatoren. Het ontwerp en/of selectie van deze componenten wordt veelal als lastig ervaren. Met de kennis opgedaan in deze cursus kunt u veel inductieve componenten zelf ontwerpen en/of een weloverwogen keuze maken als het aankomt op inkoop. Het accent van de cursus ligt op geschakelde elektronica (AC/DC conversie en omgekeerd) en inductieve componenten voor analoge toepassing. Uitgebreide informatie vindt u in:   Spoelen en Transformatoren.

Antenne-eigenschappen en Antennemeting
Indien u in aanraking komt met antennes en wilt weten of zij voldoende presteren, dan is deze cursus iets voor u. Aanbod komt: EM-veld theorie, propagatie van radiogolven, Antenne-eigenschappen en specificaties (gain, stralingsdiagram, polarisatie, rendement, etc), meten aan Antennes, inrichten van eigen meetopstelling t.b.v. antennemeting, fabricage van referentieantennes / meetantennes. Uitgebreide informatie vindt u in:   Antenne-eigenschappen en Antennemeting.

Elektromagnetisme voor Antennes en Elektronica
Heb je reeds enige kennis van elektriciteit/elektronica, en krijg je te maken met velden en andere elektromagnetische verschijnselen? Dan is deze cursus iets voor u. Ontstaan als inleiding voor de cursussen antenneontwerp, maar nu in uitgebreide vorm beschikbaar als volwaardige cursus elektromagnetisme.

Behandeld worden onder andere: het concept van velden; het Elektrisch en Magnetisch veld; de relatie tussen het E-veld en spanning en het H-veld en stroom; elektrische en magnetische inductie; materialen; kabeltransmissie, radiogolven en stralingsveiligheid. Uitgebreide informatie vindt u in:   EM-veld voor Antennes en Elektronica.

Antennes
Draadloze communicatie is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Antennes en propagatie van radiogolven speelt daarbij een belangrijke rol. Zij vormen, net als filters en versterkers, een onderdeel van de totale signaalbewerkingsketen. Deze cursus is bedoeld voor eenieder die tijdens zijn werk te maken krijgt met antennes.

Behandeld worden onder andere: relatie tussen gain, afmetingen en frequentie, diverse vermogensdefinities, nabije veld, verre veld, overgangszone, bundelvorming vanuit ontvanger-, zender- en golfperspectief, ruis in antennes, ICNIRP guidelines, etc. Er wordt uitgegaan van vrije veld propagatie van radiogolven. Uitgebreide informatie vindt u in:   Antennes.

Propagatie
Deze cursus gaat in op voortplanting van radiogolven zoals dat in de praktijk voorkomt en kan gezien worden als het logische vervolg op de cursus antennes. Het is een prima aanvulling voor mensen welke zich bezighouden met Frequentieplanning, EMC en Spectrum Engineering. Bekendheid met in de antennewereld gebruikte begrippen is gewenst.

Aan bod komen onder andere: golfuitbreidingsmechanismen (refractie, reflectie diffractie, scattering, adsorptie), gewenste en ongewenste vormen van propagatie (twee stralenmodel, emperische modellen, ducts, propagatie voorbij de horizon, troposcatter), Tijdvariantie (delay spread, frequentieselectiviteit, etc). Uitgebreide informatie vindt u in:   Propagatie.

Antennes en Propagatie
De praktijk leert dat in veel gevallen kennis van zowel antennes als propagatie gewenst is. Deze cursus omvat alle onderwerpen welke ook in de cursus Antennes en de cursus Propagatie worden behandeld.

Indien u van plan bent om zowel Antennes als Propagatie van radiogolven te volgen, is het beter om direct de gecombineerde cursus te kiezen. De aansluiting tussen de twee cursusdelen verloopt dan beter en het scheelt in de totale kostprijs. Uitgebreide informatie vindt u in:   Antennes en Propagatie.

Praktisch Ontwerp van "kleine" RF Antennes
In deze antenneontwerp cursus gaat het over antennes met afmetingen tot maximaal enkele golflengten. Speciale aandacht gaat uit naar het vertalen van de fysieke constructie naar een transmissielijn- en/of RLC-model. Aan de hand daarvan kunnen zaken als bandbreedte, stralingsweerstand, stralingsrendement en stralingsdiagram relatief eenvoudig bepaald worden. Uitgebreide informatie vindt u in:   Praktisch Ontwerp van "kleine" RF Antennes.

Praktisch Ontwerp van RF Antennes
De cursussen "Antennes" en "Propagatie" beschouwen de Antenne als black box. In deze cursus leert u Antennes te ontwerpen voor uiteenlopende toepassingen. Het accent ligt op mobiele toepassingen. Uitgebreide informatie vindt u in:   Praktisch Ontwerp van RF Antennes.

Practical design of small RF antennas
This antenna design course deals with the design of antennas up to a size of about 2 wavelengths. Special attention goes to the conversion from antenna structure to a transmission line model or an LCR model. By doing this, useful bandwidth, radiation resistance and radiation resistance can be easily determined. More information about this course can be found at:    Small Antenna Design.

Practical RF Antenna Design
The courses on "Antennas" and "Propagation" consider Antennas more or less as a black box. In this course, you will learn how to design Antennas. The focus is on mobile applications. More information you will find at:   Practical RF Antenna Design .

Ruis en Stabiliteit in elektronische circuits
Deze cursus vervangt de cursus "Stabiliteit van Versterkers". In veel elektronische circuits is sprake van terugkoppeling. Het zorgt voor een voorspelbare overdracht en maakt oscillatoren mogelijk. Terugkoppeling kan helaas ook leiden tot ongewenst gedrag (bijv parasitair oscilleren) en het beïnvloedt nagenoeg altijd het ruisgedrag van componenten (transistors, FET, OpAmp).

De cursus "Ruis en Stabiliteit in elektronische circuits" verschaft u de kennis om elektronische circuits met terugkoppeling te ontwerpen en te analyseren. De theorie wordt behandeld aan de hand van begrip, beetje rekenen en simuleren. Er wordt ingegaan op: hoe componenten m.b.t. ruis en terugkoppeling gespecificeerd worden, stabiliteit van teruggekoppelde circuits, parasitaire effecten (denk aan PCB sporen), en niet te vergeten het meten van ruis en hoe de simulator slim te gebruiken. Meer informatie vindt u in:   Ruis en Stabiliteit in elektronische circuits.

Frequentiespectrum en Ruis
Technici welke werkzaam zijn in de telecommunicatie of elektronica krijgen in toenemende mate te maken met presentatie van signalen in het frequentiedomein. Dit is mede te danken aan de opkomst van prijsgunstige analyse- en bewerkingstools op basis van DSP. Een uitstapje naar het frequentiedomein (bijv met een oscilloscoop met FFT) t.b.v. van een bepaalde bewerking is tegenwoordig zo gemaakt.

De cursus "Frequentiespectrum en Ruis" is speciaal bedoeld voor mensen die te maken krijgen, of reeds te maken hebben, met signaalanalyse en -bewerking, of die veelvuldig gebruik maken van oscilloscopen met FFT en spectrumanalyzers. Er wordt eveneens ruime aandacht besteed aan ruis, gangbare ruisdefinities en veel voorkomende meetfouten. Uitgebreide informatie over deze cursus vindt u in:   Frequentiespectrum en Ruis.

Gebruik van dB's
dB's worden veel gebruikt in de meettechniek van elektrische en akoestische signalen. In de praktijk worden er gemakkelijk fouten mee gemaakt welke vaak pas laat boven tafel komen (met alle gevolgen van dien). Deze cursus is bedoeld voor mensen welke te maken krijgen met dBV, dBW, dBW/m2, SPL, etc.

Aan bod komen: absolute en relatieve dB's, rekenregels en omzetten van normale formules naar dB notatie, gebruik van dB's in geval van gemiddelde waarde bepaling, verlies van nauwkeurigheid, veel gebruikte dB relaties
(bijv dBuV=dBm(50Ohm)+107), veel voorkomende interpretatiefouten. Uitgebreide informatie over deze training vindt u in:   Decibels.
Voor aanmeldingen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:
TeTech
Constantijn Huygensstraat 20
3601 SC   Maarssen
Nederland

Tel: 0346 284004
Email: info@tetech.nl
Internet: www.tetech.nl

Even onder ons gesproken.... Heeft u weleens moeite om al die begrippen op het gebied van Antennes en Propagatie te onthouden? Dan is dat vanaf nu "had moeite met....", als u tenminste beschikt over "De TeTech begrippenlijst Antennes en Propagatie". U vindt deze lijst met uitleg van veel begrippen voor slechts één muisklik op Beter Begrip (240kB).

Begin van pagina      Presentaties      HomeDeze pagina is bijgewerkt op 21 december 2022.