Presentaties

Home

Kennisgebieden

Diensten:
   Advies
   Ontwerp
   Opleiding

Cursussen

Adres

Route

Presentaties

Om de verspreiding van kennis onder het algehele publiek te bevorderen, verzorgt TeTech een aantal korte presentaties. Het doel van de deze presentaties, welke ongeveer 2..3 uur duren, is het kweken van interesse voor techniek door het toegankelijk maken van kennis.

Deze presentaties worden gratis aangeboden aan verenigingen van vrijwilligers welke mede tot doel hebben het bevorderen van het technisch hobbyisme. Hierbij valt te denken aan elektronicaclubs, zendamateurverenigingen, modelbouwverenigingen, etc. Er wordt alleen een bijdrage in de reiskosten gevraagd (doorgaans 23ct/km).

TeTech maakt geen eigen producten. Deze presentaties zijn dan ook geen verkoopdemonstraties, maar kwalitatief goede (makkelijk) toegankelijke presentaties waar het kweken van begrip centraal staat. Onderstaande presentaties zijn beschikbaar:
Antennes
In deze presentatie worden Antennebegrippen (gain, effectief oppervlak, vermogensdichtheid, polarisatie, etc) behandeld, vrije veld overdracht van radiogolven (propagatie), en de relatie tussen gain, frequentie en afmetingen van antennes. Diverse mythen worden ontkracht.
Propagatie
In deze presentatie wordt de weg van antenne tot antenne behandeld met het accent op propagatie van radiogolven voor VHF en hoger. Begrippen als reflectie, refractie, (fresnel) diffractie, ducting en de tweestralenformule komen aan bod.
HF propagatie en Antennekeuze
Deze presentatie bestaat uit twee delen: "Propagatie/uitbreiding van radiogolven op HF" en "Antennekeuze". Het is aan te raden om de presentaties (kort) na elkaar te doen, alles in een keer is ietwat te veel.

Onderwerpen "propagatie van radiogolven voor HF": eigenschappen ionosfeer (D, E, Es en F-lagen, ionisatie, critical frequency, MUF, LUF, ionogram, etc), relevante eigenschappen van de zon en effecten op de geļoniseerde lagen, frequentiekeuze, skip dictance, NVIS, Grey Line, onregelmatigheden in de propagatie (dag/nacht, zomer/winter, zonnevlekken, solar flux, solar flares, CME, ionosferische storm, ducting, scattering, cordal hops, kosmische straling, etc).

Onderwerpen "Antennekeuze": eigenschappen grond (geleiding, relatieve diėlektrische constante, pseudo brewster angle), invloed aarde op stralingsdiagram van antenne, invloed van polarisatie (horizontaal of verticaal), invloed antennehoogte (ondersteund met interactieve simulatie van stralingsdiagram), grondvoorzieningen t.b.v. monopoolantennes.
NVIS propagatie en Antennekeuze
Deze presentatie is een samenvatting van de presentatie "HF propagatie en Antennekeuze" en behandelt alleen zaken m.b.t. Near Vertical Incidence Skywave propagatie zoals gebruikt wordt voor HF (nood)communicatie over afstanden tot zo'n 400 km.

Onderwerpen "propagatie van radiogolven voor HF": eigenschappen ionosfeer (D, E, Es en F-lagen, ionisatie, critical frequency, MUF, LUF, ionogram, etc), relevante eigenschappen van de zon en effecten op de geļoniseerde lagen (D-laag in het bijzonder), frequentiekeuze, onregelmatigheden in de propagatie (dag/nacht, zomer/winter, zonnevlekken, solar flux, solar flares, CME, ionosferische storm, kosmische straling, etc).

Onderwerpen "Antennekeuze": elektrische eigenschappen grond voor horizontale polarisatie, invloed aarde op stralingsdiagram van horizontaal gepolariseerde antenne, invloed antennehoogte (ondersteund met interactieve simulatie van stralingsdiagram), geschikte antennetypen voor NVIS.
Kabels en mantelstromen
In deze presentatie wordt behandeld wat er gebeurt op de overgang kabel-antenne, wanneer kabels gaan stralen en hoe dit te voorkomen. Diverse misverstanden m.b.t. kabels, mantelstroom en VSWR komen aan bod (en die worden natuurlijk ontkracht).
Gestructureerd ontwerp van (band)filters.
Ontwerp van LPF, HPF, BPF en BSF op basis van standaard LPF prototype filters. Deze presentatie is vrij theoretisch en is daarmee alleen geschikt voor mensen die reeds behoorlijk kunnen rekenen aan RLC circuits.
Het gebruik van ferriet materiaal in baluntransformatoren
In deze presentatie wordt de 1:1, 1:4 en 1:9 "transmission line balun" behandeld en hoe men deze kan ontwerpen. De presentatie is zeer geschikt voor mensen welke zich actief met antennetechniek bezighouden (HF en VHF gebied).
Gebruik van deciBels (dB's)
In deze presentatie wordt de dB behandeld, het rekenen met dB's (zoals conversie van en naar dB's) en veelvuldig gebruikte eenheden met dB's (dBm, dBW, dBW/Hz, dBohm, dBV, dBuV, etc). Natuurlijk komen ook veel gemaakte fouten aan bod.


Op de Voorwaardenpagina kunt u controleren of uw vereniging of organisatie in aanmerking komt voor de (gratis) presentaties van TeTech.

Indien u denkt dat u uw vereniging een plezier kunt doen met een goede technische presentatie, neemt u dan contact op met:
TeTech
Constantijn Huygensstraat 20
3601 SC   Maarssen
Nederland
Tel: 0346 284004
Email: info@tetech.nl
Internet: www.tetech.nl

Heeft u ook zo'n moeite om al die begrippen op het gebied van Antennes en Propagatie te onthouden? Dan is dat vanaf nu "had moeite met....", als u tenminste over "De TeTech begrippenlijst Antennes en Propagatie" beschikt. U vindt deze lijst voor de prijs van slechts één muisklik op Beter Begrip.

Begin van pagina      Cursussen      HomeDeze pagina is bijgewerkt op 20 december 2022.