Examens bij TeTech.

Home

Kennisgebieden

Diensten:
   Advies
   Ontwerp
   Opleiding

Cursussen

Adres

Route

Zowel Opleidingstrajecten op maat als de standaard cursussen kunnen afgesloten worden met een examen. Het is het toonbaar bewijs voor de cursist en eventueel voor zijn werkgever dat hij of zij de materie beheerst. Een examen kan zowel schriftelijk als praktisch van aard zijn. Een gecombineerd schriftelijk en praktisch examen is eveneens mogelijk. Examens kunnen afgenomen worden in de Engelse of Nederlandse taal.

In de praktijk komt het voor dat aan één opleidingstraject cursisten met verschillende functies deelnemen. Denk bijvoorbeeld aan een opleiding waarbij een afdeling R&D en een afdeling Engineering betrokken is. Beide afdelingen zullen de kennis op een ander manier toepassen. De examens dienen daar op aangepast te zijn om te voorkomen dat cursisten met overbodige zaken belast worden. TeTech biedt u de mogelijkheid om binnen één opleidingstraject op verschillende manier examen te doen.

Na met goed gevolg het examen afgelegd te hebben, ontvangt de cursist een certificaat voorzien van verklaring van de examenvereisten.

Om fraude te voorkomen worden certificaten uitsluitend op naam uitgereikt. TeTech houdt een database bij met daarin de relevante gegevens van zowel de cursist als het certificaat. Hierdoor is controle mogelijk en als, bijvoorbeeld door brand, een certificaat verloren gegaan is, is vervanging van het certificaat geen enkel probleem.

Voor meer informatie over de examenmogelijkheden kunt u contact opnemen met:
TeTech
M.H. Trompstraat 6
3601 HT Maarssen
Nederland
Tel: 0346 284004
fax: 0346 283691
Email: info@tetech.nl
Internet: www.tetech.nl

De in de database staande gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van controle of vervanging van certificaten. De gegevens, of gedeelten daarvan, zullen niet ter beschikking gesteld worden aan anderen, tenzij hierop een wettelijke verplichting rust.


Advies      Ontwerp      Opleiding      Terug naar Opleidingen

Begin van pagina      Cursussen      Waarom kiezen voor TeTech?


Deze pagina is bijgewerkt op 1 sept 2005.