Waarom kiezen voor TeTech?

Home

Kennisgebieden

Diensten:
   Advies
   Ontwerp
   Opleiding

Cursussen

Adres

Route

Het selecteren van een bedrijf voor het leveren van bepaalde diensten of producten is een uitdaging op zich. In veel gevallen zoekt u naar een dienst of product dat u zelf niet (goed) beheerst. Uitsluitend technische kennis is geen garantie voor succes:
  • Past de benadering van de "inhuur" bij die van uw bedrijf?
  • Hoe zit het met de communicatieve vaardigheden, bijvoorbeeld richting andere vakdisciplines?
  • Hoe zit het met de integriteit, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en geheimhouding?

Deze pagina verschaft u informatie waarmee u zich een beeld van TeTech kunt vormen.

Wie is het brein achter TeTech?
Het brein achter TeTech is Wim Telkamp. In zijn 12 jarige loondienstperiode heeft hij ruime ervaring opgedaan op het gebied van (product)ontwikkeling zowel op component- als systeemniveau. Voor wat betreft de systemen kan men denken aan:
  • communicatiesystemen (data en spraak, draadgebonden, draadloos, RF, LF),
  • Detectiesystemen (RF, LF, akoestisch, optisch),
  • regelsystemen (ook over verschillende technische domeinen).
Doordat praktisch alle werkzaamheden in het teken staan van een product of dienst, vinden de werkzaamheden meestal plaats binnen multidisciplinaire teams (hardware, PC en Embedded software, mechanica, etc). Communiceren over het eigen vakgebied heen is daarbij noodzakelijk. Diverse werkzaamheden hebben plaatsgevonden in een vertrouwelijke omgeving. Daarnaast heeft hij in de privť-sfeer diverse kleine opdrachten voor derden uitgevoerd.

Zijn handelen is gebaseerd op ruime basiskennis van signaalbewerking, fysische processen en inzicht in de overeenkomsten met andere vakgebieden (analogie). Dit, samen met een sterk analytische instelling, specialistische kennis op het gebied van (RF) elektronica en (EM) velden en de bereidheid om nieuwe wegen in te slaan, maakt het hem mogelijk om voor veel problemen een concurrerende oplossing te vinden. Bovendien is hij in staat om kennis te delen met anderen opdat u verder kunt, ook als de klus geklaard is.

TeTech beschikt over diverse referenties.

Kennisonderhoud.
Bij het opzetten van TeTech is onder andere gekeken naar de sterke kanten en interesses van de eigenaar. Veel van de huidige kennis is zelfs opgebouwd puur vanuit interesse en gedrevenheid. Dit is zeker geen garantie voor het bedrijfssucces, maar wel voor het kennisniveau.

Binnen TeTech wordt de kennis onderhouden en uitgebreid door het aannemen van uitdagende opdrachten. Een groot deel van de kennisuitbreiding en het kennisonderhoud, vindt echter plaats door middel van studie en interne kennisgedreven onderzoeksprojecten. TeTech beschikt bovendien over een groeiende interne Kennisdatabase t.b.v. hergebruik van kennis.

De Werkwijze.
TeTech streeft naar een langdurige relatie met haar klanten. Dit wordt onder andere op de volgende manier bereikt:
  1. Bij het aanvaarden van een opdracht streeft TeTech naar heldere communicatie. TeTech spreekt duidelijke taal, zodat de klant krijgt wat hij wenst. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voert TeTech regelmatig overleg met de klant. De klant heeft daardoor zicht op de voortgang en er kan, indien nodig, in een vroeg stadium bijgestuurd worden.

  2. Vooraf bepaalde kwaliteit en gunstige prijs/prestatie verhouding is bepalend voor het aannemen van opdrachten.

  3. TeTech houdt uw uiteindelijke doel voor ogen. Dit uit zich in het voortdurend spiegelen van de werkzaamheden aan dit uiteindelijke doel, zowel tijdens de acceptatie als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

  4. Binnen TeTech bestaat een goede balans tussen theorie en praktijk.

TeTech werkt op basis van; vooraf bepaalde prijs, verdeelde termijnen, uurtarief of combinatie van de genoemde manieren. Natuurlijk is er nog steeds het gratis oriŽntatiegesprek

Spreekt de TeTech aanpak u aan, heeft een technische uitdaging, of ziet hem aankomen? Neemt u dan contact op met:
TeTech
M.H. Trompstraat 6
3601 HT Maarssen
Nederland
Tel: 0346 284004
fax: 0346 283691
Email: info@tetech.nl
Internet: www.tetech.nl
In een vrijblijvend gesprek kunnen we dan bekijken of TeTech uw probleem op een verantwoorde manier op kan lossen.


Advies      Ontwerp      Opleiding      Terug naar de home page

Begin van pagina      Waarom kiezen voor TeTech?


Deze pagina is bijgewerkt op 30 aug 2005.