Diverse onderwerpen bij TeTech

Home

Kennisgebieden

Diensten:
   Advies
   Ontwerp
   Opleiding

Cursussen

Adres

Route

Presentaties

Op deze pagina treft u diverse (veelal technische) onderwerpen/documenten aan (of links ernaar). Ze hoeven niet perse te maken te hebben met de professionele activiteiten van TeTech.

Voor de TeTech documenten geldt: zij zijn bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik, vermenigvuldigen is toegestaan uitsluitend t.b.v. persoonlijk niet commercieel gebruik, mits in zijn geheel, ongewijzigd en voorzien van bronvermelding, TeTech is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortvloeiende uit het gebruik van enig gegeven uit de verstrekte informatie.


sleeve dipole fed 430-440 MHz Yagi (PDF, 0.9 MB). This document duscusses the design procedure for half wave sleeve dipoles. A sleeve dipole inside a fishing pole is used to feed a 4 element yagi for the 70 cm amateur radio band.

Dit document behandelt de ontwerpprocedure voor sleeve dipole antennes. Een sleeve dipool in een vishengel wordt gebruikt als straler in een 4 elements Yagi voor de 70 cm amateurband.

Postage stamp garden 80 m antenna (PDF, 1.9 MB). This document discusses a small, 10 m wide dipole for 80 m NVIS voice communications. Both the antenna and tuner design are discussed, including a remote tunable version. Guidance for modification is given to match your local situation.

Dit document behandelt de 80 m postzegeltuin antenne, geschikt voor spraakcommunicatie. Zowel de antenne (10 m dipool) als het tuner ontwerp worden besproken, inclusief een op afstand bedienbare versie. Richtlijnen worden gegeven om het ontwerp aan te passen aan jouw specifieke situatie.

Ongebalanceerde klasse E oscillators (PDF, 400kB). Dit document behandelt de klasse E versterker en klasse E oscillator. Klasse E oscillatoren hebben een hoog rendement (in orde van 90%). Met een MOSFET en een hand vol onderdelen is een klasse E oscillator te bouwen. Het document behandelt ook de toepassing in hoogspanning DC-DC conversie.

Ontwerp van 80m antenne voor lokaal verkeer (NVIS) (230kB, PDF). Dit document behandelt het ontwerp van een NVIS dipoolantenne voor 80m band t.b.v regionaal JOTA verkeer. Er wordt ook aandacht geschonken aan grondverliezen, geleidingsverliezen en diŽlectrische verliezen.

Omhullende stabiliteit van klasse C LC-oscillatoren (PDF, 530kB). Dit document behandelt de omhullende (in)stabiliteit in LC vermogensoscillatoren en toont een korte ontwerpprocedure voor de klasse C oscillator met ťťn transistor.

Overeenkomsten tussen Common Collector en Common Emitter UHF en SHF oscillatoren (PDF)

Eigenschappen van de halve golf eindgevoede dipool (monopool) (2.2MB, PDF). Dit document behandelt de eindgevoede halve golf dipool (halve golf monopool). Aan bod komen: bandbreedte, impedantie, common mode / mantelstroomproblematiek, aanpassingsmethoden, afregelprocedure en keuze verticaal/horizontaal.

Slim 2 m antenna for mounting inside fishing pole (600kB, PDF). This document discusses a 2 m band half-wave end-fed antenna that can be mounted inside fishing poles. The focus is on atenna construction rather then design. The tuning procedure is explained, inclusive how to compensate for fishing pole influence.

Prestaties van niet afgestemde verkorte dipolen (inclusief vergelijking met niet optimaal afgestemde magnetische lus) (87kB, PDF)

Dual-feed magnetic loops (1400kB, PDF). This document discusses the E-field sensitivity of small magnetic loops and how to reduce this by using a dual-feed geometry. The document includes a design example for a 440 MHz (70 cm amateur band) pocket-size dual-feed loop.

Dit document behandeld de E-veld gevoeligheid van de kleine magnetische loop en hoe dit te verminderen is door gebruik te maken van tweepuntsvoeding. Het bevat een ontwerpvoorbeeld voor en zakformaat 440 MHz dual-feed loop (70 cm amateurband). het document is alleen beschikbaar in het Engels.

Gap-berekening is een leuke Excel Spreadsheet ten behoeve van het ontwerpen van spoelen met (ferriet)kern en luchtspleet. Leest u eerst de toelichting (PDF, 190kB).

Gebruik van ferrietkernen in balun transformatoren (PDF, 200kB) Dit document bevat een ontwerpprocedure en rekenvoorbeeld voor baluns op basis van "Transmission Line Transformers".

Formules voor de magnetische dipool en elektrische dipool (PDF, 202kB, versie 2005) Dit document bevat diverse formules voor de magnetische en elektrische dipool en enkele praktische voorbeelden m.b.t. EMC en elektrisch kleine antennes. Er wordt kort ingegaan op het gedrag van diŽlectrische materialen.

6W TL buis inverter (PDF, 130kB) Beschrijving van een eenvoudige 12V inverter (rapid of pre-heat start) voor 6 of 8 W miniatuur TL buis (F6T5, F8T5). Het document bevat eveneens algemene informatie over de TL-buis.Indien u wilt reageren op deze pagina, mail dan naar: divers@tetech.nl

Terug naar TeTech                Begin van PaginaDeze pagina is bijgewerkt op 3 maart 2023.