+++Nieuwspagina+++

Home

Kennisgebieden

Diensten:
   Advies
   Ontwerp
   Opleiding

Cursussen

Adres

Route


1 oktober 2022
TeTech is verhuisd van de M.H. Trompstraat 6 te Maarssen naar de

    Constantijn Huygensstraat 20
    3601 SC   Maarssen

Vanaf deze locatie worden de activiteiten (langzaam) weer opgestart. Al het andere blijft ongewijzigd.


31 december 2019
In the Netherlands, registered sole traders will receive a new VAT number that must be used from 1 January 2020.

The new number is:

NL001961734B19
Please update your administration as the old number is no longer valid after 31 December 2019.29 april 2015
Naar aanleiding van vraag uit de markt is de cursus "stabiliteit van versterkers" vervangen door een compleet nieuwe cursus met de naam: "Ruis en Stabiliteit in elektronische circuits". Deze cursus verschaft de kennis die je nodig hebt om schakelingen met terugkoppeling te laten doen wat ze moeten doen. Het is geen (saaie) wiskundecursus zoals je op TU's tegenkomt.

Omdat terugkoppeling nagenoeg altijd invloed heeft op het ruisgedrag van een losse transistor, FET, of OpAmp, wordt veel aandacht besteed aan ruis. Denk hierbij aan ruisbegrippen en -specificatie, individuele ruisbijdrage van componenten in een circuit, en natuurlijk hoe ruis te meten.

Het cursusmateriaal is geschikt als naslag en nagenoeg geheel Nederlandstalig. Link naar de cursusbeschrijving:   Ruis en Stabiliteit in elektronische circuits28 april 2012
Na lange tijd in de conceptfase verkeerd te hebben, is de cursus "Spoelen en Transformatoren" vanaf 1 mei 2012 beschikbaar. Tot enkele jaren geleden was de animo te laag om deze cursus daadwerkelijk te ontwikkelen, echter tijden veranderen. De cursus "Elektromagnetisme voor Antennes en Elektronica" samen met toenemende vraag naar "magnetisme" heeft er voor gezorgd dat hij er nu is.

De cursus bestaat uit twee delen. Een algemeen deel dat u vertrouwd maakt met magnetisme, materialen, inductie, meetmethodes en veelvuldig gebruikte begrippen en concepten. Bovendien wordt aandacht besteed aan het elektrisch veld, isolatie en Partial Discharge (vanwege het veiligheidsaspect).

Het tweede deel behandelt het daadwerkelijk ontwerp van spoelen en transformatoren en hoe bepaalde eigenschappen te benadrukken of te onderdrukken. Denk bijvoorbeeld aan: spreidingszelfinductie (leakage induction), parasitaire capaciteit, proximity verlies, of reductie van strooiveld. Het accent ligt op vermogenselektronica, spoelen voor filters, spoelen in RF applicaties, sensorspoelen en bijvoorbeeld spoelen voor EMC toepassing.

Naast de twee hoofdmodules, zijn gerelateerde modules beschikbaar. Een module vermogenselektronica ligt voor de hand en is beschikbaar.
Link naar de cursusbeschrijving:   Spoelen en Transformatoren


27 december 2010
Per 1 januari 2011 komt TeTech met de vrijwillige intake toets voor de antennecursussen. Hiermee kan de lesstof nog beter aansluiten op reeds aanwezige kennis.

De intake toets "test" parate kennis op het gebied van:
+wiskunde (rekenen, formules omwerken, goniometrie, logaritme, differentiaalrekening),
+conversie van eenheden,
+elektriciteit (stroom, spanning, weerstand, bronnen, vermogen, energie, rekenen aan weerstandsnetwerken, E- en H-veld ),
+wisselstroomtheorie (tijddomein en phasor diagrammen (vectoren), impedantie, rekenen aan RLC netwerken, resonantie, filters),
+transmissielijntheorie (karakteristieke impedantie, reflectie, VSWR, staande golven, demping, Smith Chart, impedantietransformatie),
+elektromagnetisch veld (vermogensdichtheid, veldcomponenten, polarisatie, reflectie, complexe propagatieconstante).

Per onderdeel bevat de toets in moeilijkheid toenemende opgaven, waarbij voor iedere opgave de beschikbare tijd beperkt is.


10 juni 2009
Voorafgaand aan de antennecursussen kon men een inleiding elektromagnetische velden volgen zodat eenieder op gelijk niveau aan de betreffende antennecursus kon beginnen. Het cursusmeteriaal voor deze inleiding is recentelijk sterk uitgebreid en sinds 10 juni is deze "inleiding EM velden" een volwaardige cursus welke ook "los" van de antennecursussen gevolgd kan worden.

Door de uitbreiding is deze cursus nu ook geschikt voor mensen welke zich met (vermogens)elektronica en EMC bezig houden. De cursus is danook gelanceerd onder de naam "Elektromagnetisme voor Antennes en Elektronica". Zoals gebruikelijk is ook deze cursus een uitgebalanceerde mix van theorie en praktijk.
Link naar de cursusbeschrijving:   EM-veld voor Antennes en Elektronica


19 dec 2007
Per 15 januari 2008 worden de cursussen: "Antennes", "Antennes en Propagatie", "propagatie", "Praktisch Ontwerp van RF Antennes" en de cursus "Practical RF Antenna Design" uitgebreid met een praktisch deel. Met behulp van veldsterkte probes, diverse antennes en een kleine RF zender, kunnen propagatie-aspecten (zoals reflectie, refractie, transmissie, multipad effecten en staande golven) aanschouwelijk gemaakt worden. Het concept is eerder dit jaar beproefd en werd door de cursisten bijzonder positief ontvangen.


10 dec 2007
Het document over de eindgevoede halve golf dipool (monopool): HWmonopoleNL1.pdf  is nu uitgebreid met hoogspanningsaspecten welke van belang zijn voor het aanpassen van eindgevoede antennes.


9 juli 2006
TeTech is bezig met de ontwikkeling van een cursus "Spoelen en Transformatoren". De cursus is bedoeld voor ontwerpers en gebruikers van inductieve componenten.

Op dit moment is het programma opgebouwd uit twee delen. Een algemeen deel dat u vertrouwd maakt met magnetisme, materialen, inductie, meetmethodes en veelvuldig gebruikte begrippen en concepten.

Het tweede deel wordt bepaald door het toepassingsgebied en zal per cursus verschillen (er worden diverse modules gemaakt). U kunt hierbij denken aan; ontwerp van transformatoren en spoelen voor vermogenselektronica, spoelen voor filters, spoelen in RF applicaties, sensorspoelen en bijvoorbeeld spoelen voor EMC toepassing.

Om deze cursus goed aan te laten sluiten bij uw wensen, is TeTech benieuwd naar wat U verwacht van een cursus "Spoelen en Transformatoren". Uw input wordt zr op prijs gesteld.
Het document  CursusSPOEL_TRAFOconcept.pdf   toont u de beoogde cursusopzet.
Uw wensen kunt u sturen naar:   info@tetech.nl


Deze pagina is bijgewerkt op 21 december 2022.